?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 邯郸职业技术学院专业技术岗位聘用方?人事?/title><META Name="keywords" Content="人事?最新动?邯郸,职业技?职业,技术学?技?学院,专业技?专业,岗位,聘用,方法" /> <META Name="description" Content="为调动广大职工的积极性,促进我院国家优质院校建设,做好续聘、新聘工作,根据《河北省人力资源和社会保障厅关于印发<河北省事业单位专业技术岗位聘用管理办法(试行)的通知>》(冀人社发?010?7号)、《邯郸市事业单位岗位设置管理实施细则(试行)》的规定(邯人?008?5号)、《邯郸职业技术学院专业技术人员聘用办法》(2018??日党委会讨论通过)文件要求,依据市人力资源和社会保障局核准的岗位设置方案,按照..." /> <link href="../../dfiles/12844/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <!-- CustomerNO:77656262657232300201465c --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../content.vsb.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--<div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div>--> <div class="top_bg"> <a href="../../index.htm" title="人事?><div class="top" style="background: url(../../images/top-rsc.jpg) no-repeat left top;"></div></a> </div> <div class="banner_bg"> <div class="banner"> <ul id="menu"> <li><a href="http://www.lyzbrickley.com/hdzj" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">学校首页</a></li> <li><a href="../../index.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">首页</a></li> <li><a href="../../zxdt2.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">最新动?/a></li> <li><a href="../../jgzn.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">机构职能</a></li> <li><a href="../../zcfg.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">政策法规</a></li> <li><a href="../../zxns.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">招贤纳士</a></li> <li><a href="../../zcps.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">职称评审</a></li> <li><a href="../../xzzq.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">下载专区</a></li> <li><a href="../../rswd.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">人事问答</a></li> <li><a href="../../lxwm.htm" class="edu_menuItem edu_menuItem_click edu_menuItem_hover" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!------------------------------------------banner部分--------------------------------------------------> <div class="list_local">您当前所在位置为? <a class=" major_word" href="../../index.htm">首页</a> > <a class=" major_word" href="../../zxdt2.htm">最新动?/a> > <a class=" major_word">正文</a> </div> <div class="lanmu top_margin"> <div class="detail_left"> <div class="right_bito"> <p id="title3">最新动?/p> </div> <ul id="childList" class="major_li right_jiantou xuanzhong"> <li id="mainLevel_844" style="background:#bebebe;"><a class="LeftHeadlineItem" href="../../zxdt2.htm" title="最新动? style="color:#FFF;">最新动?/a></li> </ul> </div> <form name="_newscontent_fromname"> <div class="detail_right"> <h3 id="name" style="text-align: center;">邯郸职业技术学院专业技术岗位聘用方?/h3> <div class="wenzhang"> <h5 id="attach">作者:人事?nbsp;   时间:2018-07-06 11:55:22    点击次数?script>_showDynClicks("wbnews", 1579774410, 1025)</script></h5> <p id="content"><div id="vsb_content"><div class="v_news_content"> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">为调动广大职工的积极性,促进我院国家优质院校建设,做好续聘、新聘工作,根据《河北省人力资源和社会保障厅关于印发</span><河北省事业单位专业技术岗位聘用管理办法(试行)的通知>》(冀人社发?010?7号)、《邯郸市事业单位岗位设置管理实施细则(试行)》的规定(邯人?008?5号)、《邯郸职业技术学院专业技术人员聘用办法》(2018??日党委会讨论通过)文件要求,依据市人力资源和社会保障局核准的岗位设置方案,按照邯郸市教育局职称聘用专项会议精神,结合我院实际情况特制定本聘用方法?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">一、指导思想</span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">通过建立完善岗位管理制度和人员聘用制度,创新管理体制,激活用人机制,调动学院人员的积极性和创造性,逐步建立符合我院特点的聘任制度,促进学院发展?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">二、聘用范?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">邯郸职业技术学院全额财政在编在岗专业技术人员?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">三、核准的岗位设置情况</span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">经市人力资源和社会保障局、市教育局审核,市职改办批复,我院专业技术岗位核准设置情况如下:</span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">专业技术岗位设置二级至十二级共十一个等级?/span>406个岗位。其中:专技二级4个、专技三级11个、专技四级22个、专技五级24个、专技六级49个、专技七级49个,专技八级55个,专技九级73个,专技十级55个,专技十一?2个,专技十二?2个?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">四、岗位聘用条件、竞聘人员晋级排序办?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">(一)岗位聘用条?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">1、竞聘人员应具备下列基本条件?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>1)通过国家和我省规定程序评审或考试取得的相应专业技术职务任职资格;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 28px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 24px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>2)拥护宪法,遵守法律,具有良好的师德师风?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 28px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 24px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>3)具有符合岗位要求的专业水平和工作能力;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 28px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 24px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>4)具有正常履行职责的身体条件?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 28px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 24px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>5)年度和聘期考核结果被确定为合格及以上等次?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>6)竞聘人员应完成本职工作要求的同时:专任教师原聘期(两年)内不低?00教学工作量折合课时,兼职教师原聘期(两年)内不低?0教学工作量折合课时?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">2、竞聘人员任职资格条?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">聘任专业技术职务符合各岗位的任职条件,同时符合学院晋升排序条件?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>1)晋升专技三级岗位:应在专技四级岗位聘用满两年,取得正高级任职资格满三年?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>2)晋升专技四级岗位:取得本等级任职资格?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>3)晋升专技五级岗位:在专技六级岗位聘用满两年;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>4)晋升专技六级岗位:在专技七级岗位聘用满两年,取得副高级任职资格满三年?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>5)晋升专技七级岗位:取得本等级任职资格?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>6)晋升专技八级岗位:在专技九级岗位聘用满两年;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>7)晋升专技九级岗位:在专技十级岗位聘用满两年,取得中级任职资格满三年;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>8)晋升专技十级岗位:取得本等级任职资格?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>9)晋升专技十一级岗位:在专技十二级岗位聘用满两年,取得初级任职资格满三年?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>10)晋升专技十二级岗位:取得本等级任职资格;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">(二?/span></span><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">竞聘四级、七级、十级人员排序办法:</span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>1)第一层次排序条件:现资格取得时间</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>2)第二层次排序条件:现任职聘任时?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>3)第三层次排序条件:参加工作时间</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">(中级以上调入人员以入校时间认定为资格取得时间;转线人员可合并计算同级别职称资格取得时间?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">(三)竞聘三级、五级、六级、八级、九级、十一级人员排序办法:</span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 30px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">1、根据邯郸职业技术学院职称评审办法有关规定的计分规定,结合学院建设实际情况,对申请人员工作年限、任现职年限、教学工作能力条件包括(讲授课程、工作量、教学质量评比、重点专业带头人、教学团队带头人、教师工作室带头人)、业绩成果条件(荣誉称号、科研奖项、课题、论文、论著、精品课等),按照有关规定进行打分排序;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 50px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">2、分数相同者,优先考虑业绩分数;业绩分数相同者,获奖级别高的优先聘用?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 50px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">3、工作能力条件、业绩成果条件计算期限为首聘该级别起,至2017?2?0日。如某副教授?013?1月聘为副教授六级,计算期限即?013?1月至2017?2月?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 50px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">4、调入及分流人员按市有关文件规定办理?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">五、岗位聘用程序与办法</span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><strong style="padding: 0px;border: none"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">(一)聘用程?/span></span></strong><strong style="padding: 0px;border: none"></strong></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">1、学院组建专业技术岗位聘用工作领导小组,下设办公室(名单附后);</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">2、根据我院“专业技术岗位核准设置表”和专业技术人员减少情况计算岗位空余数量和各系列各个等级拟晋升岗位数,报专业技术岗位聘用工作领导小组审核;通过后予以公示;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">3、申请人递交竞聘申请书;竞聘三级、五级、六级、八级、九级、十一级人员除申请书外还要递交填写好的评分表。递交资格证书和相关材料原件和复印件;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">4、在学院纪委监督下,抽取评委,对评分表及有关材料进行复核评分;根据评分结果对各系列各个等级专业技术人员排序;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">5、专业技术岗位聘用工作领导小组办公室审核竞聘人员师德师风、任职资格、聘用条件、晋升条件、业绩成果等情况是否违纪违规,筛选拟晋升人员名单?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">6、将各系列各个等级拟晋升岗位数和拟晋升岗位人员名单报学院党委研究审核?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">7、将审核后的各系列各个等级拟晋升岗位数和拟晋升岗位人员名单人员名单公示,公示期不少于7天;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">8、公示无异议后,根据市人社局职改办和市教育局要求,并依据《邯郸职业技术学院专业技术人员聘用办法》的有关规定制定我院“邯郸市事业单位专业技术岗位聘用人员情况登记表”(聘用方案);</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">9、将我院“邯郸市事业单位专业技术岗位聘用人员情况登记表”(聘任方案)报专业技术岗位聘用工作领导小组审核;</span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">10、通过后向上级主管部门报审聘用方案?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><strong style="padding: 0px;border: none"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">(二)聘用办?/span></span></strong><strong style="padding: 0px;border: none"></strong></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">1、依据《邯郸职业技术学院专业技术岗位聘用办法》进行续聘和增聘?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><strong style="padding: 0px;border: none"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">续聘人员也要符合基本条件要求,不符合条件的下一轮聘任将降级聘任或按照最低级别聘任?/span></span></strong><strong style="padding: 0px;border: none"></strong></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">2、专业技术岗位聘用工作分级进行。专业技术二级岗位、三级岗位的聘用、破格晋级聘任,按照省市和学院有关规定由市职改办统一管理,按照隶属关系,逐级审核,报市职改办核准后,办理相关聘用手续?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">3、专业技术岗位申请采取“逐级申报、逐级淘汰”的办法?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">4、各系列专业技术岗位聘期均?年(期间退休人员的聘期截止到其退休时间)?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">5、符合二级聘用人员须提交个人申请和上级部门及学院文件规定的相关材料?/span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 20px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">附件?/span>1、邯郸职业技术学院专业技术岗位聘用工作组织领导机?/span><strong style="padding: 0px;border: none"></strong></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 80px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px">2、邯郸职业技术学院专业技术岗位竞聘评分表</span><strong style="padding: 0px;border: none"></strong></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 327px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 40px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">邯郸职业技术学?/span></span></p> <p style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;margin-left: 336px;padding: 6px;border: none;font-family: 微软雅黑;color: rgb(51, 51, 51);font-size: 12px;text-indent: 10px;line-height: 23px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 仿宋_gb2312;font-size: 20px;line-height: 30px"><span style="padding: 0px;border: none;font-family: 微软雅黑;font-size: 12px">?/span>○一八年七月二日</span></p> <p><br></p> </div></div><div id="div_vote_id"></div></p> </div> <p style="margin-bottom:10px"> <UL style="list-style-type:none;"> <li class="ss">附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1579774410&wbfileid=3185264" target="_blank">附件1.doc</a>】已下载<span id="nattach3185264"></span>?/li> <li class="ss">附件?a href="/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1579774410&wbfileid=3185265" target="_blank">附件2评分?doc</a>】已下载<span id="nattach3185265"></span>?/li> </UL> </p> </div> </form> </div> <div class="bottom add-style-b"> <!-- 版权内容请在本组?内容配置-版权"处填?--> <p>Copyright © 2006 邯郸职业技术学?all rights reserved<br />地址:中国河北省邯郸市渚河路141?邮编?56001</p></div> <a href="http://www.lyzbrickley.com/">ɳƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>